Motivation for Hans Adolf Schrøder

Til Foreningen DANSKE FLYVERE's generalforsamling 2001 indstiller en enstemmig besty­relse, at Oberstløjtnant Hans A. Schrøder udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation: Mange vil vide, at Hans Schrøder er chef for Flyvevåbnets Bibliotek. De, der deltog i Foreningens besøg i Jonstruplejren i januar 1999, glemmer i hvert fald ikke hans meget engagerede introduktion til biblioteket, der er hans hjertebarn. Hans Schrøder's karriere i Flyvevåbnet begyndte i 1954 som værnepligtig rekrut og sergent, efterfulgt af Reserveofficersskolen og uddannelse til GCI-controller. Derefter tog Schrøder springet til Flyvevåbnets Officersskole på det første hold, der optog ikke-piloter som elever. Dette var i 1962, og som ikke-pilot gennemgik han teorien til Elementær Kursus og fik 10 timers dobbelt-styring på Avnø. I 1976 Advanced Staff Course på RAF Staff College med fortsat tjeneste inden for Kontrol- og Varslingstjenesten, hvor han efter udnævnelse til Oberstløjtnant sluttede som chef for FSN Bornholm med ESK 503. Efter NATO Defence College i 1986-87 til tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste, afsluttende med fire års udstationering med midlertidig rang af Oberst ved NATO's Intelligence Division i Bruxelles. Efter pensionering blev Schrøder i januar 1995 chef for FLV's Bibliotek. På det tidspunkt havde han allerede skrevet et par bøger. Den første kom i 1987 og var om Kontrol- og Varslingstjenestens historie. I 1990 "Historien om Flyvevåbnet" i anledning af 40 års jubilæet og to år senere i hæfteform "Det Danske Flyvevåben". Efter sin tiltræden som chef for biblioteket har Hans Schrøder ikke alene taget eksamen som forskningsbibliotekar, men også udnyttet sin store viden om Flyvevåbnet - og "næse" for gode emner - til at udgive adskillige hæfter og bøger. Mange af disse er skrevet eller redigeret af ham selv. At alt ikke er flyvning og flyvehistorie, beviste han i 1997, da han i anledning af Hendes Majestæt Dronningens regerings jubilæum skrev bogen: "Glucksborgeme, en slægtshistorie fortalt gennem Europas frimærker". Naturligvis satte Schrøder fokus på Flyvevåbnet sidste år i anledning af de 50 år. Biblioteket udgav "Dansk Militærflyvnings Hvornår Skete Det?" og efter hans ide - og i øvrigt også hans redaktion - udgav FTK "Menneskene bag Flyvevåbnet". Hans Schrøder har et utroligt godt kendskab til Flyvevåbnets historie - ja, til dansk flyvnings historie i almindelighed - og kan han ikke lige svare på et spørgsmål, ved han nøjagtigt, hvor i biblioteket han kan finde de rette oplysninger. Sammenholdes alt dette med Hans Schrøder's lune smil og glimt i øjet, finder Bestyrelsen, at Oberstløjtnant Hans A. Schrøder, som Hædersmedlem i DANSKE FLYVERE vil være en markant gevinst for Foreningen.


Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/files/cache/pages/v/i/p/vip%2Fhans-adolf-schroder.cache): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 67