Motivation for Bengt Helldén

Til Foreningen DANSKE FLYVERE's generalforsamling 2002 indstiller en enstemmig besty­relse, at Major Bengt Helldén udnævnes til Hædersmedlem af DANSKE FLYVERE med følgende motivation: l november 1946 blev Bengt Helldén indkaldt til Hærens Flyvertropper's 1.ESK i Værløse. Året efter kom han på Kornetskole med påfølgende udnævnelse til Sekondløjtnant. De følgende udnævnelser kom i takt med en stribe kurser i flyvekontrol og navigation, l 1966 følger et presse-officerskursus, som medfører, at Helldén ved siden af sit job som sek­tionschef for planlægningssektionen også fungerer som Presseofficer ved FTK indtil pensionering i 1986. Tidligt havde Helldén vist interesse for Flyvevåbnets historie og allerede i 1985 udgivet bogen "Flyvertaktisk Kommando 1955-1980". Umiddelbart efter pensionering var Bengt Helldén i nogle år engageret i det civile forretningsliv, men vendte i 1990 tilbage til Flyvevåbnet som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling. Et job han beholdt til 1996. I løbet af disse seks år forestod han flytningen af Flyvevåbnets Historiske Samling fra Værløse til Karup, fik intensiveret indsamlingen og registre­ringen af effekter, men fik også tid til at udgive bogen "Fra taktisk til ope­rativ kommando." l 1995 var han også medredaktør på bogen "Fra Luftwaffe til Aerotech" og medvirkede ved udgivelsen af bogen "Kvindeligt Flyverkorps." Endelig har han efter sin anden pensionering i 2000 udgivet bogen "Fra Hede til Flyvestation." Bengt Helldéns dybfølte interesse for dansk militærflyvning afspejles umiddelbart i hans bogudgivelser. Dette samt hans enestående initiativer og meget store arbejdsindsats for Flyvevåbnets Historiske Samling giver bestyrelsen anledning til at indstille til generalforsamlingen, at Bengt Helldén tildeles DANSKE FLYVERE's Hædersplaquette.


Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/files/cache/pages/v/i/p/vip%2Fbengt-hellden.cache): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 67