SCRAPBØGER

Foreningen Danske Flyvere fik i 2010 overdraget scrapbøger med flyverelaterede artikler fra 1950 til 1966. Materialet er indsamlet af Grethe Sjøbeck der var sekratær for flyvevåbnets daværende stabslæge Helge Smith.. Scrapbøgerne kom senere i Jørgen Fritze's besiddelse.

Tryk nedenfor på det arkiv du ønsker vist :