Kontakt:

Danske Flyvere
KDA HUSET
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Tlf. 29 91 80 89

E-Mail.: Mail@danskeflyvere.dk

 

Danske Flyvere Regnskab
Tlf. 61 78 38 63

E-Mail.: Regnskab@danskeflyvere.dk

 

Sydbank kontonr. 6845 1430786

Medlemsskab:

Piloter der ønsker optagelse i Foreningen Danske Flyvere, skal i henhold til Foreningen Danske Flyveres love, opfylde nedenstående:

A: Danske statsborgere som har eller har haft status som pilot i forsvaret, eller som kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende status i et andet land.

B: Danske statsborgere som har erhvervet Private Pilot License (PPL) eller højere certifikat.

C: Udenlandske statsborgere med en særlig og længerevarende tilknytning til Danmark og dansk flyvning, og som har gennmført uddannelse som ovenfpr anført i pkt. A og B. Indstilling om medlemsskab skal følges af en særlig motivation.
 

Optagelse i foreningen som ordinært medlem sker efter ansøgning på foreningens indmeldelsesblanket. Ansøgninger skal være anbefalet af et medlemmer - og herefter godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Indmeldelsesblanket