Kontakt:

Danske Flyvere
KDA HUSET
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Tlf. 29 91 80 89

E-Mail.: Mail@danskeflyvere.dk

 

Danske Flyvere Regnskab
Tlf. 61 78 38 63

E-Mail.: Regnskab@danskeflyvere.dk

Sydbank:

Reg. Nr.: 6845 Konto Nr.: 1430786 (primær betaling)

Mobile Pay: 21704 (sekundær betaling)

Medlemsskab:

Som medlemmer i forenigen kan bestyrelsen optage eller indstille:

1. Ordinære medlemmer:

a. Danske statsborgere som har eller har haft status som pilot i forsvaret, eller som kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende status i et andet land.

b. Danske statsborgere som har erhvervet Private Pilot License (PPL) eller højere certifikat.

c. Danske statsborgere som har erhvervet Light Aircraft Pilots License (LAPL) eller Ultra Light Pilot License klasse B + Gyroplan, og som pilot har fløjet mindst 100 timer efter certifikatets udstedelse.

d. Udenlandske statsborgere med en særlig og længerevarende tilknytning til Danmark og dansk flyvning og som har gennemført uddannelse som ovenfor i pkt. a, b og c. Indstilling om medlemskab skal følges af en særlig motivation.

Optagelse i foreningen som ordinært medlem sker efter ansøgning på foreningens indmeldelsesblanket. Ansøgninger skal være anbefalet af et stemmeberettiget medlem, og godkendes af bestyrelsen.

2. Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan udnævnes på bestyrelsens énstemmige forslag til generalforsamlingen, såfremt 4/5 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Nye medlemmer kan indstilles via nedstående formular.

Indmeldelsesblanket

Warning: file_put_contents(/var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/files/cache/pages/k/o/n/kontak.cache): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/danskeflyvere.dk/httpdocs/concrete/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 67