POM - Søren Møller Poulsen

Oberst_SorenMP_POM.jpg
Generalsekretær
Bestyrelse:  2005
Medlem:  1992
Certifikat:  1981
Født:  1953

Karriere:

Udnævnelsesdatoer: 

                    2003     1. august     Oberst

                    2000     15.oktober    Oberst (midlertidig)

                    1998     1. februar:   Oberstløjtnant

                    1994     1. juli:      Major

                    1988     1. marts:     Kaptajn

                    1986     1. januar:    Premierløjtnant

                    1981     1. september  Løjtnant

                    1977     1. september  Sekondløjtnant

                    1974     25.september  Sergent

                   

Uddannelse:

                    1993-94  Forsvarsakademiet, VUT II

                    1991     Forsvarsakademiet, Stabskursus I

                    1981     Flyveskolen, Hold 12/80

                    1975-77  Hærens Officersskole

                    1974     Sergentskole

 

Tjenesteforløb:    

                    2009-13  Chef for Flyverhjemmeværnet og tillige Divisionschef i Hjemmeværnskommandoen.

                    2009     Chief Governance & Chief Rule of Low, Regional Command South, Afghanistan

                    2003-09  Chef for Flyvestation Karup og Helicopter Wing Karup..

                    2000-03  NATO HQ AIRNORTH, Tyskland, afdelingschef

                    1998-00  Forsvarsstabens Operationssektion, chef.

                    1996-98  Eskadrille 722, chef.

                    1994-96  Forsvarsstaben, Operations- og Driftsstabens Beredskab- og Øvelsessektion, sagsbehandler.

                    1992-93  Eskadrille 722, Leder Operationsdelingen, fartøjschef.

                    1988-92  Eskadrille 722, pilot.

                    1988     Forsat til Flyvevåbnet (1 JUN).

                    1988     Kirtland AFB, New Mexico, USA, S-61 uddannelse.

                    1985-88  Hærens Flyvetjeneste, pilot og delingsfører 1 JBDE.

                    1984-85  Fort Rucker, Alabama, USA, helikopteruddannelse.

                    1981-84  Hærens Flyvetjeneste, pilot.

                    1978-81  Kongens Artilleriregiment, Stabsbatteriet/1. Afdeling, observationsofficer, Efterretnings- og ABC-officer.

                    1974-75  Jyske Trænregiment, vpl. menig og sergent.

 

Dekorationer:

                    2012     Hjemmeværnets Fortjensttegn.

                    2009     NATO ISAF medalje.

                    2008     Kommandør af Dannebrogordenen.

                    2004     Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

                    1999     Ridder af Dannebrogordenen.

                    1999     Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet.

                    1996       Ridder af Den islandske Falkeorden.