POM - Søren Møller Poulsen

Oberst_SorenMP_POM.jpg
Formand 2018-
Generalsekretær: 2010-2013 + 2016-2018
Bestyrelse: 2005-  
Medlem: 1992  
Certifikat: 1981  
Født: 1953

Karriere:

Oberst (ret.).

Chef for Flyverhjemmeværnet og divisionschef i Hjemmeværnskommandoen, chef for Flyvestation Karup, chef for Forsvarsstabens Operationssektion og chef for Eskadrille 722.