MET - Thomas Kristensen

MET_web.jpg 
 
Bestyrelse:  2016
Medlem:  1995
Certifikat:  1991
Født:  1970

Karriere:

T-17 på Flyveskolen, Flyvestation Avnø (1991).

T-37 & T-38 på ENJJPT, Sheppard Airforce Bace (1992-1993).

F-16 i Eskadrille 723 (1993-2001), Eskadrille 726 (2001-2006) og Eskadrille 727 (2006-xxxx).