Danske Flyveres arrangementer

 

Foreningen Danske Flyvere har adskillige faste årlige arrangementer. Nedenfor følger kalender samt en kort beskrivelse

Kalender:

Dag Dato År Tidspunkt Beskrivelse
Tirsdag 16. jan. 2018 18:00 Spisning, Frederiksberg Slot
Tirsdag 16. jan. 2018 19:30 Foredrag, Frederiksberg Slot
Tirsdag 20. mar. 2018 18:00 Generalforsamling
Tirsdag 20. mar. 2018 19:00 Spisning + Keglespil
 Søndag 10. jun. 2018     Skovtur, FSN Aalborg
 Tirsdag 2. okt.   2018    Medlemsaften
 Fredag 2. nov.   2018    Årsfest


Foredrag/ virksomhedsbesøg

To gange i løbet af året , normalt i januar og oktober, afholder foreningen et luftfartsrelevant arrangement. Det være sig typisk en foredragaften eller eventuelt et virksomhedsbesøg. Medlemmerne mødes normalt ved 18.30 tiden hvor der servers et godt måltid inden arrangementet. De seneste år har budt på særdeles interessante foredrag fra bl.a. Testpilot Per Schmock der berettede om testpilotuddannelsen og arbejdet som testpilot. Ved en anden foredragsaften fortalte Niels Studstrup om sit spændende liv som firmapilot for Fokker, der bragte ham rundt I alle verdens afkroge.
Foreningen har de sidste år været på virksomhedsbesøg hos Thomas Cook airlines I Dragør. Der har været rundvisning hos Naviair til det nye tårn. Senest var foreningen på besøg hos DMI.

Kegleaften

Foreningen har siden 1936 haft tradition for et årligt keglespil. Efter i mange år at have foregået i Allégade 10 på Frederiksberg i oprindelige faciliteter med manuelle kegledrenge, foregår keglespillet nu i Josty, Pile Allé 14.

Arrangementet ligger nu på samme dag som den årlige generealforsamling. Efter generalforsamlingen starter kegleaftenen, traditionen tro, med Gule Ærter og Flæsk, som har været menuen siden 1940. Der dystes herefter om æren, præmier, og ikke mindst, Rossy Møllers Vandrepokal.

Skovtur

Her sommer arrangerer foreningen en skovtur. Den afholdes typisk i forbindelse med et større flyveshow. De seneste år har det skiftevis været ved Flyvevåbnets show og ved flyveshow i Roskilde. Medlemmerne mødes til morgenmad i eget telt der ligger med god udsigt til opvisningen. I løbet af dagen serveres frokost og eftermiddagskaffe. Det er altid en god dag med god lejlighed til at møde gamle venner og kollegaer.


Årsfest

Den første fredag i November afholdes foreningens årsfest. Medlemmerne mødes til en drink kl. 1800 for derefter at gå til bords til gallamiddag. Påklædning er lang kjole for damerne og smoking for herrerne eller militærets selskabsuniform for damerne og herrerne. Ved den lejlighed får nye medlemmer overrakt deres medlemsbevis. Et af de nye medlemmer holder en takketale på nye medlemmers vegne. Derudover holder et medlem tale over emnet ”hvad har flyvning betydet for mig”. Efter middagen er baren åben til et par timers god flyversnak.

Andespil

I december arrangeres et andespil. Medlemmerne mødes til en middag inden simultankapaciteten kan demonstreres foran bankopladerne. Udover de obligatoriske ænder og gås er der traditionelt meget flotte sponsorpræmier.